Benvinguts a la nostra pĂ gina web

En aquesta pàgina web trobarà informació sobre la nostra empresa i la nostra activitat, coneixerà millor el que fem i especialment, que podrem fer per vostè.

A través d'aquesta pàgina web ens coneixerà millor i podrà posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol moment per més informacions.

 

Que fem?

- Assessorament fiscal, comptable i financer

- Comptabilitats

- Auditories

- Peritatges judicials

- Mercantil

- Rendes

  

i assessorament d'empreses en general.

NOUS SERVEIS ADAPTATS A LES DARRERES NORMATIVES:


 - Responsabilitat Social Corporativa i Balanç Social.

- Avaluació de Riscos per l’Auditoria. Aplicació exercici 2017.

- Protecció de Dades. Nova normativa aplicació 2018.

- Seguretat Alimentària. Aplicació Normativa Europea. Llei de cadena de valor alimentària.

- Normes UE sobre seguretat de màquines i instal·lacions. Diagnosi i solucions.

- Compliment de la normativa general i sectorial vigent.

 

CONTACTAR


Ens podem trobar a:

carrer Sant Antoni M. claret, 17, 3, B - 25300 TÀRREGA (Lleida)

Telèfon: 973 501 002

Fax: 973 313 054

email: assessoria@amconsultors.com